Hur användbar hjärt-lungräddning (CPR) kan vara
Ingen av oss vill hamna i den situationen, men det betyder inte att vi inte bör vara förberedda
Hur användbar hjärt-lungräddning (CPR) kan vara